Psychoterapia 

Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym wywodzącym z teorii psychoanalitycznych. Swoją praktykę i doświadczenie zawodowe systematycznie pogłębiam poprzez udział w superwizjach, seminariach, wykładach oraz naukowych i szkoleniowych konferencjach.

 

Bez względu na wiek osoby zgłaszającej się na psychoterapię, poprzedzają ją indywidualne konsultacje. Jest to konieczny i potrzebny czas pozwalający obu stronom na wstępne poznanie i nakreślenie obszarów oraz warunków dalszej pracy.

Krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna

Z reguły korzystają z niej osoby, u których objawy lub doświadczany kryzys, pogorszenie stanu psychicznego wystąpiły stosunkowo niedawno i stanowią prawdopodobną osobistą reakcję na zewnętrzne wydarzenie, najczęściej związane ze stratą lub przełomowym okresem we własnym życiu i rozwoju.

 

Terapia taka trwa od kilkunastu spotkań do kilku miesięcy i służy krótkoterminowej interwencji, pomocy w złagodzeniu i zrozumieniu własnego stanu i towarzyszących mu objawów, jak również uruchomieniu innych źródeł wsparcia.

 

Praca odbywa się z częstotliwością jednej sesji w tygodniu.

Długoterminowa terapia psychodynamiczna

Zaangażowanie w długoterminowy proces i relację psychoterapeutyczną daje szansę dotarcia do źródeł psychicznego bólu, zmartwień, lęków i wątpliwości dotyczących istoty siebie lub uciążliwych objawów cielesnych, które nie mają bezpośredniego zakotwiczenia w chorobie fizycznej. Może pomóc też w zmianie funkcjonowania w bliskich związkach i relacjach, poprzez np. lepszą zdolność do regulacji własnych emocji, znoszenia koniecznych frustracji oraz świadomość własnych potrzeb.

 

Pozwala na przekształcenie osobistych strategii i nieświadomych mechanizmów reagowania na bardziej elastyczne, przystosowawcze wobec rzeczywistości oraz wspierające troskę o siebie i empatię. Wzmacnia psychiczną odporność oraz pomaga oddzielić poczucie osobistego wpływu od równie osobistych lub uniwersalnych ograniczeń.

 

Zalecana jest szczególnie osobom, które osobistych trudności lub objawów doświadczają już przez dłuższy czas, tak, że stały się już one częścią osobowości lub uporczywą strategią ograniczającą dalszy rozwój i korzystanie z własnych twórczych możliwości a dotychczasowe próby wytrzymywania, pomocy lub samoleczenia nie przyniosły ulgi ani poprawy.

 

Częstotliwość sesji psychoterapeutycznych jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj jest to dwa-trzy razy w tygodniu.

Dorota Piotrowska

psycholożka, psychoterapeutka

Gabinet psychoterapii

i pomocy psychologicznej

kontakt

 605 514 359