Konsultacje indywidualne

Na konsultację może zgłosić się każdy, kto doświadcza okresowych lub długotrwałych problemów w istotnych sferach swojego życia, związanych z własnym funkcjonowaniem psychicznym lub emocjonalnym; każdy kto doświadcza psychicznego cierpienia, przeciążenia lub jest zaniepokojony objawami lub reakcjami, które mogą mieć psychologiczne podłoże i chce się w tym lepiej zorientować oraz dowiedzieć jakie są możliwości uzyskania pomocy.

 

W zależności od intensywności i charakteru doświadczanych wątpliwości, trudności lub dyskomfortu pomocne może być już wypowiedzenie ich na głos, nakreślenie problemów oraz wspólne ze specjalistą, zastanowienie się nad ich znaczeniem, umocowaniem / źródłem i konsekwencjami w życiu danej osoby.

 

Uczestnictwo w konsultacjach nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii, ale stanowi jej istotny wstęp, jeżeli ktoś szuka takiej właśnie formy pomocy.

 

Na konsultację może również zgłosić się osoba, która przeszła już psychoterapię lecz z różnych powodów – osobistych, czy związanych z wydarzeniami życiowymi potrzebuje nawet tylko doraźnej pomocy, rozmowy lub wsparcia w kryzysie.

 

Indywidualne konsultacje trwają po 50 minut i z reguły umawiane są raz w tygodniu.

 

Czasami wystarczy zrobić krok,

żeby perspektywa zupełnie się zmieniła

Zmienianie siebie oznacza zmienianie sposobu postrzegania, doświadczania i przeżywania

Konsultacje dla rodziców nastolatek i nastolatków

Zazwyczaj konsultacje dla rodziców dotyczą sytuacji, gdy:

 

– dziecko, które jest niepełnoletnie samo szuka pomocy i prosi o spotkanie z psychologiem / psycholożką, psychoterapeutą / psychoterapeutką,

– rodzic zauważa, że jego / jej nastoletnie dziecko przeżywa trudności emocjonalne, separacyjne, w kontaktach z rówieśnikami, ma kłopoty w szkole lub przejawia inne niepokojące zachowania; rodzic ma wątpliwości co się dzieje i chce się skonsultować.

 

Taka konsultacja i wsparcie dla rodziców jest możliwe i zalecane również wtedy, gdy dziecko samo nie chce iść do specjalisty / specjalistki.

 

– dziecko jest pod opieką lekarza / lekarki (pierwszego kontaktu, psychiatry i in.) i zaleca on/ ona psychoterapię lub pomoc psychologiczną,

– specjaliści / specjalistki pracujące z dzieckiem w szkole zgłaszają potrzebę psychoterapeutycznej lub psychologicznej pomocy dziecku.

 

Udział dziecka w konsultacjach i / lub w psychoterapii jest dobrowolny!

 

Konsultacje dla rodziców pomagają w rozpoznaniu charakteru problemów dziecka oraz ukierunkowaniu dalszej pomocy. Mogą stanowić też istotne wsparcie w początkowym okresie mierzenia się rodziców z nową sytuacją oraz własnymi złożonymi uczuciami z nią związanymi. W zależności od sytuacji i potrzeb rodziców/ rodzica celem takich konsultacji może być również psychoedukacja dotycząca rozwoju i kryzysu dojrzewania, specyfiki określonych zaburzeń i stanów psychicznych związanych z kryzysem dojrzewania.

 

Konsultacje dla rodziców trwają 80 minut, ich częstotliwość oraz udział dziecka ustalane są indywidualnie.

 

 

 

Dorota Piotrowska

psycholożka, psychoterapeutka

Gabinet psychoterapii

i pomocy psychologicznej

kontakt

 605 514 359