Oferta

Konsultacje psychologiczne.
Indywidualna psychoterapia
 młodzieży i osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.

Konsultacja psychologiczna
Spotkania mające na celu określenie charakteru problemu i wskazanie odpowiedniej formy pomocy. Przeznaczone są zarówno dla osób, które rozważają podjęcie psychoterapii, jak i dla tych, którzy potrzebują doraźnego wsparcia.

Psychoterapia
Psychoterapia jest rodzajem specjalistycznej pomocy. Polega na regularnych spotkaniach i rozmowie z psychoterapeutą. Jej długość oraz częstotliwość sesji psychoterapeutycznych różni się w zależności od rozpoznanego problemu i jest ustalana indywidualnie w trakcie wstępnych konsultacji.